Klasická hudba

Michal Balla vyštudoval Interpretačné umenie inštrumentálne – hra na saxofóne u prof.Alexandra Stepanova, CSc. na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
V súčasnosti spolupracuje s vynikajúcou organistkou a klavíristkou
Mgr. art. Danielou Belancovou, ArtD.

Repertoár:

Gianfranco Gioia: Sonata pre soprán saxofón a organ
M. Rauchberger: Koncert pre tenor saxofón a klavír
Srul.I.Glick: Sonáta pre soprán saxofón a klavír
Walter S.Hartley: Sonáta pre Tenor saxofón
Gianfranco Gioia : Suita
P. Iturralde: Pequena Czarda
H.Villa-Lobos: Fantasia
a iné…